Rondom Het Kind

Aanmelden

Visie

Een kind wordt geboren met een potentieel aan mogelijkheden en beperkingen. Rondom Het Kind ziet ieder kind als een unieke persoonlijkheid, geschapen om in harmonie met God, zichzelf, zijn ouders, zijn medemens en de schepping te leven. Kinderen zijn Gods oogappel en Hij heeft een bedoeling met ieder kind. Rondom Het Kind gelooft dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen die rondom het kind staat – (groot)ouders, leerkrachten, kinderwerkers en gemeenteleiders – om de volgende generatie op te leiden en te vormen tot discipelen van de Here Jezus. Om dat te bereiken zijn onderwijs en toerusting nodig - gebaseerd op Deut. 6:4-9.