Rondom Het Kind

Aanmelden

 Waarom maakt Radar deel uit van Rondom Het Kind?

 

Radar is een organisatie voor toerusting en visie op het gebied van (geloofs)opvoeding.  Primair richt Radar zich op ouders, daarnaast ook op opvoeders binnen kerken/ gemeenten en op scholen.

De term geloofsopvoeding staat voor alle aspecten van opvoeding en de vraag op welke manier daarin de persoonlijke geloofsovertuiging/ beleving medebepalende factor is.

Kenmerkend voor de toerusting van Radar is dat het sterk procesmatig is, interactief, praktijkgericht en maatwerk. Radar gaat uit van en sluit aan bij de concrete vraagstelling van de betreffende groep.

 

Hoe en wanneer is Radar betrokken geraakt bij Rondom Het Kind?

Op de eerste conferentie sprak Henk van Dam, directeur en oprichter van Radar, tijdens het plenaire openingsprogramma op vrijdagmiddag. Vanaf de tweede conferentie is Radar betrokken bij de voorbereiding door mee te denken over de inhoud van het programma.

 

Waarom wil Radar deel uitmaken van de conferentie Rondom Het Kind?

Vanuit de overtuiging dat samenwerken van organisaties die er zijn ten dienste van kinderen van absoluut toegevoegde waarde is. Met elkaar kunnen we meer dan afzonderlijk. Het geheel is meer dan de som van de delen. Juist door samen te werken als organisaties vanuit verschillende achtergronden kunnen we een breder deel van kerkelijk Nederland aanspreken, bereiken en mobiliseren.

 

Waarom wil Radar deel uitmaken van de beweging Rondom Het Kind?

De overtuiging dat samenwerking van toegevoegde waarde is, betekent dat samenwerking zich niet mag beperken tot een conferentie alleen. Het gaat er om dat we elkaars sterke kanten kennen en erkennen en van daaruit doorverwijzen naar elkaar. Niet iedereen doet alles (verspilling van tijd, geld en energie), maar ieder doet waarin hij/zij het beste is. Op die manier verbreedt zich ons bereik, verhoogt zich de kwaliteit van wat we doen, kunnen we met elkaar blinde vlekken op het spoor komen en invullen en kunnen we dubbelingen voorkomen.

 

Wat wil Radar de conferentie Rondom Het Kind bieden?

Beschikbaarheid in de voorbereiding van de conferentie en tijdens de hele conferentie. Bijvoorbeeld in het meedenken om een inspirerend programma aan te kunnen bieden en gedurende de conferentie zelf door het verzorgen van workshops en andere programmaonderdelen en het meewerken aan de totale organisatie door het verrichten van allerlei voorkomende werkzaamheden.

 

Wat wil Radar de beweging Rondom Het Kind bieden?

In de nader uit te denken bredere initiatieven van de beweging denkt Radar van harte mee. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van de beweging Rondom Het Kind naast het organiseren van een tweejaarlijkse conferentie. Het aanbod van Radar mag deel van die beweging zijn en daaraan ten volle dienstbaar zijn. Het gaat niet om Radar als (aparte) organisatie, maar om het optimaal benutten van kanalen en kaders die dienstbaar zijn aan wat Radar wil en we met elkaar willen. In een beweging kan dat in een aantal opzichten wellicht beter en effectiever.