Rondom Het Kind

Aanmelden

Waarom maakt Praktijkcentrum deel uit van Rondom Het Kind?
Praktijkcentrum biedt ondersteuning en begeleiding aan kerken en wil hen helpen bij zaken die spelen in kerk en samenleving. www.praktijkcentrum.org

Waarom ondersteunt Praktijkcentrum de conferentie Rondom Het Kind?

Anko Oussoren, adviseur jeugdwerk van Praktijkcentrum: ‘Wat ons vooral aanspreekt is de visie van Rondom Het Kind. Ieder kind is uniek, geschapen om in harmonie met God, zichzelf, zijn ouders, zijn medemens en de schepping te leven. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om kinderen te vormen tot volgelingen van de Here Jezus. Als Praktijkcentrum bieden wij daarom ondersteuning en begeleiding aan gemeenteleden en professionals die zich bezighouden met o.a. kinderen in de kerk. Dit is precies wat Rondom Het Kind in zijn visie ook verwoord. Wat ik daarbij zelf nog wel eens ervaar is dat kinderwerk vaak het onderschoven kindje is in kerken. Er wordt niet altijd goed over nagedacht en kwalitatief is er vaak nog wel een slag te maken in de organisatie en uitvoering van het kinderwerk. Vandaar dat wij de conferentie Rondom Het Kind ondersteunen. Juist omdat dit thema’s zijn die op de komende conferentie centraal zullen staan. Exce!!ent.’

Waarom maakt Praktijkcentrum deel uit van de beweging Rondom Het Kind?
‘De kracht van de beweging Rondom Het Kind is dat het een interkerkelijke beweging is die aan de ene kant veelkleurig is en aan de andere kant wel eensgezind de komende generatie op het oog heeft. Samen staan we sterker en als organisaties kunnen we elkaar aanvullen en veel van elkaar leren.’

Wat biedt Praktijkcentrum Rondom Het Kind?
‘Sinds september 2013 zijn we betrokken bij de organisatie van de conferentie en bieden wij onze deskundigheid aan. Ik participeer in de werkgroep inhoudelijk en facilitaire voorzieningen, waar ik mijn expertise inzet. Daarnaast kunnen we workshops verzorgen en ook in de PR richting kerken zijn wij actief (voornamelijk GKv).’