Rondom Het Kind

Aanmelden

Missie

De missie van Rondom Het Kind is het samenbrengen en verbinden van christelijke organisaties die rondom het kind staan met als doel (groot)ouders, leerkrachten, kinderwerkers en gemeenteleiders toe te rusten en aan elkaar te verbinden aangaande de (geloofs)opvoeding van kinderen.