Rondom Het Kind

Aanmelden

Waarom maakt Het Leger des Heils deel uit van Rondom Het Kind?
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
www.legerdesheils.nl

Waarom ondersteunt Het Leger des Heils de conferentie Rondom Het Kind?
Caroline Roos: “Het Leger des Heils ondersteunt van harte de conferentie Rondom Het Kind omdat het zo belangrijk is dat er vanuit verschillende invalshoeken aandacht is voor het kind. De geloofsopvoeding van een kind ligt niet alleen bij de ouders, en ook niet alleen bij de kinderwerkers of de onderwijzer. Samen mogen en kunnen we sterk staan om het beste aan het kind te geven. Samen, met alle organisaties en kerken kunnen we ouders, jeugdwerkers, onderwijzers en beleidsmakers toerusten in hun taak om kinderen bekend te maken met Jezus.”

Waarom maakt Het Leger des Heils deel uit van de beweging Rondom Het Kind?
“Samen sta je sterk! Blijvende aandacht voor het kind en het doorgeven en meegeven van de liefde van Jezus is van grote waarde en daarin wil het Leger des Heils ook zijn bijdrage leveren.”

Wat biedt Het Leger des Heils Rondom Het Kind?
“Sinds september 2014 ben ik namens het Leger des Heils betrokken bij Rondom het Kind en mag ik meedenken in de werkgroep kinderwerkers en ouders. Het werken met en voor kinderen heeft altijd mijn hart gehad en met die passie hoop ik nu bij te kunnen dragen aan Rondom Het Kind.”