Rondom Het Kind

Aanmelden

Waarom maakt Camps4Kids deel uit van Rondom Het Kind?
Camps4Kids - Je leert de Here Jezus kennen!
www.Camps4Kids.nl
 

Waarom ondersteunt Camps4Kids de conferentie Rondom Het Kind?
Camps4Kids ondersteunt deze conferentie omdat het om die twee vitale zaken in het leven gaat op de conferentie: Geloof en opvoeding. In het leven van nu zwichten ouders, leerkrachten, voorgangers en kinderwerkers vaak voor de snelle hap zoals McDonalds in het vleselijke, maar ook in het geestelijke gaat het vaak om 'quick fixes', snelle tips en vooral niet te moeilijk. Wanneer het op geloof en opvoeding aankomt, kunnen wij wel wat diepgang (opvoeding) en vastberadenheid (geloof) gebruiken met zijn allen. Deze conferentie helpt daarbij met 40+ workshops in verschillende categorieën. Die veelzijdigheid en diversiteit draagt Camps4Kids een warm hart toe. Daarom ondersteunen wij van harte uit het hart deze conferentie!

Waarom maakt Camps4Kids deel uit van de beweging Rondom Het Kind?

Peter J. Madern van Camps4Kids: 'Wij hebben als slogan - Je leert de Here Jezus kennen! - Dit is wat wij via kampen, als ondersteuning van de kerken in Nederland, aanbieden, maar in die geloofsopvoeding waar wij het over hebben is er een veel groter kader rondom het kind. Niet alleen de kerk (zondagschool/vakantiebijbelclub/kinderwerker/voorganger), ouders of school draagt bij in de geloofsopvoeding van het kind: andere instanties zoals Kamporganisaties mogen heel vaak 'zaaien' en ook 'oogsten' bij kinderen. Wij zien gewoon dat in een ontspannen omgeving, in de vakantietijd en door andere mensen die kinderen begeleiden, de kinderen opnieuw of voor het eerst een echt diepgaande beleving leren kennen met Jezus!'.

Wat biedt Camps4Kids Rondom Het Kind?
Als sinds de eerste conferentie in 2010 draagt Camps4Kids op diverse manieren bij. Nu dan in workshops, dan weer in algemene organisatie, marketing, maar ook gewoon lekker praktisch. Wat belangrijker is te vermelden is dat Rondom Het Kind onze organisatie ook zoveel heeft teruggegeven in netwerk, onderlinge samenwerking en bovenal een groeiend 'Holy Discontent' (Heilige Verontwaardiging) met betrekking tot het leven van een kind in Nederland. We moeten echt weer willen opvoeden met een rotsvast geloof en daar willen wij als Camps4Kids in 'medestrijden' met al die andere organisaties die Rondom het kind staan!