Rondom Het Kind

Aanmelden

Het is stil, maar er gebeurt veel!

In het voorjaar van 2018 heeft het kernteam van Rondom het Kind stappen gezet om Rondom het Kind te veranderen van een tweejaarlijks conferentie naar een beweging met een missie:Rondom Het Kind is een beweging die kinderen tot bloei willen brengen als kinderen van God, door

 

1. Opvoeders en iedereen die om de kinderen heen staan met elkaar te verbinden, hen te onderwijzen en toe te rusten in hun rol als opvoeder en in het voorbeeld zijn van een volgeling van Jezus.

 

2. Kennis en expertise van christelijke organisaties en professionals verbinden en verrijken, tot betere ondersteuning en toerusting van de opvoeders en de geloofsgemeenschappen die om de kinderen heen staan.

 

Dit betekent NIET dat er nooit meer een Rondom het Kind conferentie zal komen, maar we zien de conferentie als middel en niet als doel op zichzelf. Op dit moment is een kerkteam bezig om na te denken wat waardevolle stappen zijn in het in gang brengen van de beweging ‘Rondom het Kind’.Wij hopen binnenkort meer van onze plannen met jullie te delen.