Rondom Het Kind

Aanmelden

Verschillende kranten besteedden aandacht aan de conferentie van Rondom Het Kind in 2014. Hier kun je de artikelen nog eens rustig nalezen:

> Artikel Nederlands Dagblad

> Artikel Reformatorisch Dagblad

> Artikel Friesch Dagblad