Rondom Het Kind

Aanmelden

Verschillende kranten besteedden aandacht aan de conferentie van Rondom Het Kind in 2016. Hier kun je de artikelen nog eens rustig nalezen:
 

> Artikel Nederlands Dagblad

> Artikel Friesch Dagblad

> Artikel Friesch Dagblad2

------------------------------------------
Artikelen over conferentie 2014