Rondom Het Kind

Aanmelden

Waarom een conferentie?

De conferentie van Rondom Het Kind beoogt dé ontmoetingsplek te zijn voor iedereen die rondom het kind staat. Tijdens de conferentie wordt nagedacht en doorgesproken over thema’s als (geloofs)opvoeding, kinderwerk en de belevingswereld van kinderen.

De organisatie van de conferentie vindt dat:

 

• Het van groot belang is dat het kind – op welke manier dan ook – een bijzondere plek heeft in de kerk/gemeente.

• Ouders de eerst verantwoordelijken zijn voor de opvoeding én dat zij hierin ondersteuning behoren te ontvangen van hun kerk/gemeente.

• Contacten tussen beleidsmakers in kerken, leerkrachten, kinderwerkers en ouders dienstbaar dienen te zijn aan het kind.

 

Ontstaan van de conferentie

De conferentie werd in 2010 voor het eerst georganiseerd. Marian Geeve, leidinggevende van Kinderwerk Timotheüs (Stichting Opwekking) en initiatiefneemster: “Verschillende keren bezocht ik in Engeland een conferentie die draaide om het kind. Ik besefte hierna des te meer hoe groot de impact is die wij als ouders, kinderwerkers, leerkrachten en beleidsmakers kunnen hebben in het leven van een kind. Iedere keer kwam ik enthousiast en geïnspireerd terug en uiteindelijk vormde zich de droom om ook in Nederland een dergelijke inspiratieplek te creëren. In 2010 werd deze droom werkelijkheid. Inmiddels heeft de conferentie al vier keer plaatsgevonden, in 2010, 2012, 2014 en 2016. In februari 2019 hopen we de vijfde editie te organiseren."