Rondom Het Kind

Aanmelden

Rondom Het Kind: 12 en 13 februari 2016


Het thema van de vierde Rondom Het Kind conferentie is ‘Exce!!ent’. We hebben een excellente boodschap door te geven aan de volgende generatie. Binnen het gezin, in de kerk en op school. Het thema wordt in vier onderwerpen tijdens plenaire programmaonderdelen en workshops/seminars uitgewerkt: excellente God, excellente opdracht, excellente relatie en excellente samenwerking. Wat betekenen die onderwerpen voor kerkleiders, (groot)ouders, kinderwerkers en leerkrachten in de omgang met kinderen? En wat betekent het voor de geloofsopvoeding? Daar willen we met elkaar over nadenken.

“Opnieuw inspirerend, opbouwend en bemoedigend”, zegt Jet Lucassen - projectleider Rondom Het Kind - over het programma dat voorbereid wordt voor deze vierde conferentie. “We willen een vernieuwd programma neerzetten en aansluiten bij de vraag van deelnemers. Door middel van het grote en gevarieerde aanbod van workshops willen we de prioriteit voor geloofsopvoeding benadrukken en een bijdrage leveren aan bewustwording, verdieping en daarmee aan kwaliteit van de geloofsopvoeding in gezin, kerk en school. EXCE!!ENT dus. Als samenwerkende organisaties hebben we hard gewerkt aan een prachtig programma. De laatste puntjes worden momenteel op de spreekwoordelijke i gezet en in de komende periode zullen we steeds meer van het programma onthullen. Wij zijn enthousiast en vinden dat geen leider, ouder, kinderwerker of leerkracht deze conferentie mag missen!